Gå til indhold

Obstetrisk træning
SimMom og MamaBirthie

Gå til sektion

Forbedre kvaliteten af fødselspleje

SimMom og MamaBirthie kombineret giver et virkningsfuldt simulationssæt, som kan bruges på forskellige stadier i læringscirklen for at understøtte en komplet læringsoplevelse.

Et af de vigtigste mål under veer og fødsel er at anerkende de potentielle risici for både mor og barn. Ved at opbygge et veluddannet tillidsfuldt team med tro på egne evner til at håndtere uønskede hændelser, samtidig med at teamet kommunikerer med respekt for moderen, så sikrer du bedre resultater for begge patienter.

 

 

 

 

SM_MB_Skillstraining.jpg

Færdighedstræning og udvikling af kompetencer giver procedurerne større kvalitet

MamaBirthies nemme opsætning er ideel til gentagen træning. Lad dine elever få praktisk erfaring med standardprocedurer fra dag et.

 • Træn vaginal- og abdominalundersøgelser
 • Brug cervikalindsatser til vurdering af dilatation og forkortning samt til identifikation af positionering
 • Palpér barnets placering ved brug af anatomiske markører
 • Undervis effektivt i komplicerede fødsler såsom vakuumassisteret fødsel, sædefødsel og skulderdystoci
 • Få taktil feedback fra BabyBirthies palperbare fontaneller

Mor og baby

Den ideelle løsning til pleje af to

SImMom_Solution.jpg

SimMom 

 • En avanceret fuldkropssimulator tilgængelig i både manuel og automatisk fødselstilstand
 • Dækker alle arbejdsfaser – fra antepartum til postpartum
 • Giver muligheder for forbedret in-situ-træning med tværfaglige teams, så de kan arbejde sammen
 • Træning i tilfælde med lav hyppighed og høj risiko
 • Forbered eleverne på at genkende og reagere på fødsler med potentiel høj risiko og komplikationer efter fødselen som f.eks. PPH
 • Styret trådløst med LLEAP, Laerdals simuleringssoftware

MamaBirthie_Solution.jpg

MamaBirthie

 • Enkel simulator, der kan sættes på en standardiseret patient eller monteres på et bord
 • Ideel til at træne manøvrer og færdighedstræning uafhængigt eller peer-to-peer
 • Træn færdigheder inklusive abdominal- og vaginalundersøgelser, normal fødsel, vakuumassisteret fødsel, skulderdystoci og sædefødsel
 • Træn kommunikation og samarbejde med moderen gennem rollespil
 • Brug MamaBirthie som en færdighedstræner til bedst at forberede de studerende på simulationstræning af høj kvalitet på SimMom

 

Tag din simulationstræning et skridt videre

Sammen med vores partnere har vi en række løsninger til at forbedre din simulationstræning yderligere.

 • LLEAP - simulationssoftware
 • SimCapture
 • VitalsBridge FM
 • Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution
 • vSim til pleje, svangerskab og pædiatri
 • Scenarier

LLEAP - simulationssoftware

Laerdal Læringsprogram (LLEAP)

Fra start til slut forbedrer og fremmer LLEAP planlægning og undervisning og forbedrer elevernes træningsresultater.

Denne dynamiske platform hjælper dig med at skabe træningsoplevelser, som opfylde dine læringsmål for deltagere på alle niveauer.

LLEAP

SimCapture

SimCapture

Brug den avancerede løsning til læringsstyring med integrerede debriefing- og evalueringsværktøjer.

SimCapture er valgt af 80 % af USA's News & World Reports førende institutioner inden for medicinsk uddannelse, hospitals- og sygeplejeprogrammer.

SimCapture

VitalsBridge FM

VitalsBridge FM

VitalsBridge FM giver dig mulighed for at se og interagere med vitalparametre fra både foster- og moderpatientsimulatorer og en kommercielt tilgængelig patientmonitor, hvilket øger simuleringens realisme.

VitalsBridge

Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution


Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution
En valgfri ultralydsløsning er blevet indbygget i det gravide og ikke-gravide abdomen som hjælp til at forbedre træning i diagnose på plejestedet og visuelt vurdere fosterets og moderens sundhedstilstand.

Ultrasound solution

Laerdal-SonoSim Procedure Trainer
En unik træningsløsning til teknikker til ultralydsstyrede procedurer til central kanylering. 

Proceduretræner

vSim til pleje, svangerskab og pædiatri

vSim til pleje, svangerskab og pædiatri

Den omfatter 10 virtuelle patienter fra National League for Nursing (NLN) Simulation in Nursing Education – Obstetric and Pediatric Scenarios. 

Udviklet i fællesskab af Laerdal Medical og Wolters Kluwer, og giver elever mulighed for at interagere med patienter i et sikkert, realistisk online miljø.

vSim til barselspleje

Scenarier

SimMom scenarier

Kundetilpassede scenarier og mulighed for instruktør feedback i real-tid, du kan udvikle dine helt specifikke scenarier udfra dine læringsmål.

Pre-programmerede scenarier udviklet specifikt til SimMom i samarbejde med PROMPT og NLN indeholder normale og operative vaginale fødsler, vaginal fødsel med skulder dystocia og sædefødsel.

Til brug med det automatiske fødselsmodul har Dr. Carol Simmons fra Healthcare Simulation i South Carolina udviklet en række scenarier:

Oversigt

 

LnT_logo.png

Udviklet i partnerskab med Limbs & Things

Laerdal har givet SimMom et letanvendeligt helkrops simulationssystem, mens Limbs & Things tilfører en grad af realisme, både hvad angår anatomi og obstetrisk oplevelse af produktet.

SimMom-specifikationer

Fødsler og øvelser

 • Normal fødsel
 • Sædestilling
 • Assisterede fødsler: tang og vakuum
 • Skulderdystoci
 • Afklemning af navlestrengen
 • Eklampsi og præeklampsi
 • Maternelt kollaps
 • Kraftig blødning efter fødsel (PPH)
 • Sepsis
 • Uterus-inversion
 • Uterusruptur

Bækkenanatomi

 • Fosterhinde
 • Dilaterende livmoderhals Spina ischiadica
 • Anus til efterfødselsvurdering
 • Atoniske uterusmoduler (til PPH, uterus-inversion og tilbageholdt placenta)
 • Væsker (f.eks. blod, farvet fostervand og urin)
 • Urinkateterisering/instillation
 • Placenta: komplet og ufuldstændig

Luftvej

 • Problematisk luftvej: laryngospasme, tungeødem og hævet svælg
 • Blokering af højre lunge, venstre lunge, begge lunger
 • Hovedhældning/hageløft, kæbeløft
 • Sugeteknikker (oral og nasopharyngeal)
 • Ventilation med pose-ventil-maske
 • Oropharyngeal og nasopharyngeal intubation
 • Anlæggelse af Combitube, LMA og andre luftvejsanordninger
 • Endotrakeal intubation (ET)
 • Retrograd intubation
 • Nasal og oral fiberoptisk intubation
 • Transtracheal jetventilation
 • Intubation i højre hovedbronchus
 • Kirurgisk koniotomi og koniotomi med kanyle
 • Pleuradræn
 • Stemmebånd
 • Understøtter Sellicks manøvre

Vejrtrækning

 • Simuleret spontan vejrtrækning
 • Variabel vejrtrækningsfrekvens
 • Dobbeltsidig og ensidig hævning og sænkning af brystkassen
 • Normale og unormale vejrtrækningslyde
                - 4 anteriore auskultationssteder
                - Bilaterale midtaksillære steder

Kredsløb

 • Justerbare blodtryksniveauer: systolisk/diastolisk
 • Manuel blodtryksmåling ved hjælp af auskultation af Korotkoff-lyde
 • Bilateral Carotid, radial og brachial puls (højre side) synkroniseret med EKG
 • Pulsstyrke varierer med blodtryk
 • Pulspalpering registreres og logføres
 • Understøtter NIBP

Vaskulær

 • Præ-porteret IV-adgang i begge arme
 • Subkutane og intramuskulære injektionssteder
 • Volumeninfusion
 • Realistisk flashback

Hjerte

 • HLR: kompressions- og ventilationsydelse i realtid
 • HLR-kompressioner genererer palperbar puls, blodtrykskurve og EKG-artefakter
 • Registrering og logning af en serie af kompressioner
 • Omfattende EKG-bibliotek
 • Hjertelyde synkroniseret med EKG
 • Overvågning af EKG-rytme
 • 12-afledn. EKG-display
 • Defibrillering, kardioversion og pacing

Bevægelse

 • Anfald
 • Kan placeres på alle fire: realistisk drejning af skulder og hofteled, benene bøjes ved knæene, armene bøjes ved albuen
 • Andre positioner: liggende, halvliggende, venstre side, ben i bøjler, McRoberts position

Andet

 • Lyde: tarm, hjerte, fosterhjerte, lunger
 • Udskiftelige pupiller: normale, udvidede og sammentrukne
 • Patientstemme: indspillede og brugerdefinerede lyde, instruktøren kan simulere patientens stemme

Baby til fødsel

 • Realistisk vægt og størrelse for fuldbåren nyfødt
 • Palperbare lemmer og fontaneller
 • Anatomiske markører til identifikation af barnets præsentation
 • Naturligt hovedbøjning
 • Åben mund

Valgfri (med valgfrit tilbehør)

 • Automatisk fødsel
 • Ikke-gravid mavehud
 • Ultralydstræning (LSUS)

Deliveries & drills

 • Normal delivery
 • Breech presentation
 • Assisted deliveries
  • Forceps
  • Vacuum
 • Shoulder dystocia
 • Cord prolapse
 • Eclampsia & pre-eclampsia
 • Maternal collapse
 • Post Partum Hemorrhage
 • Sepsis
 • Uterine inversion
 • Ruptured uterus

Pelvic components

 • Atonic uterus modules (for PPH, uterine inversion and retained placenta)
 • Fluids (e.g. blood, stained amniotic fluid and urine)
 • Urine catheterisation/ instillation

Movement

 • Seizure
 • Able to position on all fours:
  • Realistic rotation of the shoulder and hip joints
  • Legs bend at the knees
  • Arms bend at the elbow
 • Other positions:
  • Supine
  • Semi-recumbent
  • Left lateral
  • Legs in stirrups
  • McRoberts position

Breathing features

 • Simulated spontaneous breathing
 • Variable respiratory rates
 • Bilateral and unilateral chest rise and fall
 • Normal and abnormal breath sounds
  • 4 anterior auscultation sites
  • Bilateral midaxillary sites

Airway features

 • Tongue oedema
 • Right lung, left lung and both lung blockage
 • Head tilt/Chin lift
 • Jaw thrust
 • Suctioning techniques (oral and nasopharyngeal)
 • Bag-Valve-Mask ventilation
 • Oropharyngeal and nasopharyngeal intubation
 • Combitube, LMA and other airway device placement
 • Endotracheal intubation (ET)
 • Retrograde intubation
 • Nasal and oral fiberoptic intubation
 • Trans-tracheal jet ventilation
 • Right mainstem intubation
 • Surgical and needle cricothyrotomy
 • Chest tube insertion

Cardiac features

 • Extensive ECG library
 • Heart sounds synchronised with ECG
 • ECG rhythm monitoring
 • 12 lead ECG display
 • Defibrillation and cardioversion
 • Pacing

Other features

 • Bowel sounds and foetal heart rate (not at the same time)
 • Interchangeable pupils (normal, blown and constricted)
 • Patient Voice
  • Pre-recorded sounds
  • Custom sounds
  • Instructor can simulate patient’s voice wirelessly

Circulation features

 • BP measured manually by auscultation of Korotkoff sounds
 • Bilateral carotid and brachial pulse, radial (right side only pulses synchronised with ECG
 • Pulse strength variable with BP
 • Pulse palpation is detected and logged

Vascular access

 • Pre-ported IV access (both arms)
 • Subcutaneous and intramuscular injection sites

Chest Compressions

 • CPR compressions generate palpable pulses, blood pressure wave form, and ECG artifacts
 • Detection and logging of a series of compressions

Optional features

 • Automatic delivery
  • Normal delivery (OP, OA)
  • Breech
  • Shoulder dystocia
  • Instrumental delivery

Patient monitor

 • Highly configurable
 • X-Ray display
 • Debriefing
 • Touch screen
 • Mother's vital signs and EFM
 • Oxygen saturation and waveform

patientMonitor

MamaBirthie-specifikationer

Fødsler og øvelser

 • Normal fødsel
 • Sædestilling
 • Assisterede fødsler: tang og vakuum
 • Skulderdystoci
 • Vaginaleksploration
 • Abdominalundersøgelse

Anatomi

 • MamaBirthie
             Realistisk fødselskanal og bækkenbund for at lette naturlig drejning af hovedet, når det bevæger sig nedad
             Pelvis med palperbare markører
             Cervixindsatser med 4, 6 og 8 cm dilatation og forkortning
 • BabyBirthie
             Anatomiske markører til identifikation af barnets præsentation
             Realistisk bevægelighed i halsen
             Palperbare fontaneller
             Simulering af chignon-effekt

Andet

 • Bordklemme til færdighedstræning
 • Taljerem til at sætte på en standardiseret patient