Gå til indhold

Nursing Anne Simulator

Dækker alle aspekter indenfor moderne sygepleje-uddannelse
Gå til sektion

Fra grundlæggende vurdering til avanceret praksis

Denne nye simulator dækker alle aspekter af moderne sygepleje-uddannelse. Nursing Anne Simulator tilbyder sikker og realistisk praksis med de grundlæggende sygeplejefærdigheder - fra grundlæggende vurderinger og kritisk tænkning til avancerede interventioner.

Denne patient simulator kan bruges både til team-træning og til færdighedstræning.

En modulær platform

Èn simulator - mange patienter

Nursing Anne Simulator er en modulopbygget platform, der består af en række tilbehør og udskiftelige dele. Dette faciliterer en række forskellige patienttyper og giver unikke træningsmuligheder.

onsite-courses.jpg

Det geriatriske modul

Tilvejebringelse af den fysiske realisme, der er nødvendig for at hjælpe eleverne med at reflektere over usikkerheder, komplikationer og kompleksiteter ved geriatrisk sygepleje.

onsite-courses.jpg

Afrikansk afstamning

Giver eleverne en øget realisme til at hjælpe med at udvikle kulturel kompetence og situationsbevidsthed om kulturelle egenskaber, der kan spille en vigtig rolle i en patients pleje.

onsite-courses.jpg

Sårbehandling på fødder

Tilbehør til træning af avanceret sårbehandling på fødder, som ses hos diabetikere, patienter med tryksår, liggesår.

onsite-courses.jpg

Postkirugisk mastektomi-skind

Eleverne kan øve færdigheder efter postkirurgisk pleje for en patient, der har gennemgået en mastektomi.

onsite-courses.jpg

Sårsæt til træning i vurdering og behandling

Sæt med forskellige sår til at hjælpe eleverne med at identificere, vurdere og behandle forskellige typer af sår på patienten.

onsite-courses.jpg

Subkutane injektionspuder

Absorberbare puder placeret under huden for at hjælpe eleverne med færdighedstræning til administration af injektioner.

Oversigt over tilbehør til Nursing Anne Simulator

  • Sårsæt til fodpleje
  • Postkirugisk mastektomi skind
  • Sårsæt til træning i vurdering og pleje
  • Blond hårparyk
  • Blå øje 
  • Male genitalia Kit
  • Stomi-sæt
  • Subkutane injektionspuder
  • Simulator i mørk skind
  • Skind - afrikansk afstamning
  • Hårparyk, krøllet/mørk hårfarve
  • Geriatrisk kit

Dele & tilbehør

Omfatter alle aspekter af et moderne sygeplejepensum

 • Grundlæggende sygepleje
 • Sygeplejeorientering
 • Farmakologi
 • Helbredsundersøgelse
 • Medicinsk og kirurgisk
 • Mental sundhed

Grundlæggende sygepleje

Grundlæggende sygepleje

Nursing Anne Simulator's funktioner understøtter sygeplejepensummet. Designet sætter fokus på læringsmål, og derfor er Nursing Anne Simulator den perfekte simulator til undervisning i de grundlæggende færdigheder inden for sygepleje.

Lige fra færdigheder inden for vurdering og diagnosticering til planlægning, implementering og evaluering giver Nursing Anne Simulator eleverne mulighed for at opleve succes og fejl samtidig med, at de får den nødvendige erfaring under sikre forhold.

Se videoen med den kliniske oversigt over Nursing Anne Simulator:

 

Sygeplejeorientering

Sygeplejeorientering

Overgangen fra sygeplejeskolen til den kliniske praksis kan være udfordrende. Effektiv træning, som omfatter realistisk og praktisk simulationstræning, er vigtig for en sygeplejerskes succes og patienternes sikkerhed. 

Træning af nye medarbejdere med Nursing Anne Simulator giver mulighed for at øve sig i stedets protokoller og følge procedurer for patientsikkerhed ved hjælp af en realistisk kvindelig patientsimulator. Det kan bidrage til at styrke nye sygeplejerskers parathed, når de begynder på jobbet.

Farmakologi

Farmakologi

Farmakologi er et af sygeplejerskeuddannelsens vigtigste aspekter. Lige fra dosering og administration til overvågning af virkningen skal sygeplejerskerne arbejde tværfagligt for at sørge for sikker medicinering.

Nursing Anne Simulator giver eleverne mulighed for at administrere medicin via IV, CVP, nasogastrisk, IM, analt og vaginalt. De kan administrere medicin og opleve realistiske reaktioner fra simulatoren.

Helbredsundersøgelse

Helbredsundersøgelse

Sygeplejersker har mange ansvarsområder, herunder undersøgelse af patienternes behov. Den indledende helbredsundersøgelse er vigtig med henblik på patientens fortsatte velvære.  

Træning med Nursing Anne Simulator giver eleverne mulighed for at gøre brug af deres viden om medicinsk udstyr til kontrol af vejrtrækning, bilateral evaluering af blodtryk, puls og en række andre helbredsidikatorer, som bruges i udarbejdelsen af en handlingsplan. Eleverne får omgående feedback fra simulatoren og den simulerede patientmonitor.

Medicinsk og kirurgisk

Medicinsk og kirurgisk

Medicinsk og kirurgisk sygepleje er et unikt og omfattende speciale, der beskæftiger sig med den brede vifte af problemer, som patienterne kan opleve.

Nursing Anne Simulator kan hjælpe med at simulere medicinsk-kirurgiske scenarier, hvilket giver eleverne mulighed for at træne deres færdigheder, f.eks. at igangsætte bilateral tilførsel af IV-væske (intravenøs), administration af medicin, positionering af patienten og hygiejne. Sundhedspersonale kan også træne måling og registrering af vitale tegn, skift af bandager og håndtering af postoperativ behandling.

Mental sundhed

Mental sundhed

Et speciale inden for sundhedsplejen, som stiller voksende krav til medarbejdere, er psykologi og mental sundhed. Sygeplejersker spiller en vigtig rolle inden for den psykiatriske pleje.

Almindelige scenarier ved brug af Nursing Anne Simulator

 • Evaluering af patienternes mentale behov ved brug af tovejskommunikation
 • Vurdering af patienternes bevidsthedsniveau
 • Personlig støtte og pleje af patienten
 • Administration af medicin
In-situ simulation training

Komplet styring af jeres simulationstræning

Planlæg, gennemfør og evaluer simulationer

Kør dine simulationer med SimPad PLUS eller LLEAP - nemt og effektivt til scenariebaseret træning. 

SimPad PLUS-tablet:

 • Intuitiv touch screen
 • Kort opsætningstid
 • Meget fleksibel
 • Kontrol af simulatorens vitale tegn og fysiologi
 • Optimal dataregistrering til effektive debriefinger

LLEAP - en fælles platform til simulationstræning. 

Planlæg - udfør - evaluer

Brug Laerdal Learning Application (LLEAP) til at få fuld kontrol over din simulationstræning. Find scenarier, gennemfør simulationstræning og foretag værdifulde debriefinger.

Tag din simulationstræning videre

Nursing Anne Simulator kan bruges som en komponent i en mere omfattende løsning til yderligere at forbedre din træning i kliniske færdigheder.

Det handler ikke bare om udstyr

Hos Laerdal mener vi, at simulationstræning er mere end bare udstyret. 

Ved hjælp af support fra Laerdal kan man få omkostningseffektive løsninger og længere levetid på udstyret. 

Oversigt

Specifikationer

Medicinadministration

 • Administration af øredråber
 • Oral via NG-slange
 • Bilaterale IV-arme med forudanlagte porte med mulighed for intravenøs bolus eller injektion af en intravenøs infusion ved tilslutning til en væskepose
 • Valgfri kvindelig multivenøs IV-øvelsesarm til anlæggelse af IV-kanylering
 • Injektionssteder bilateralt i deltamuskler, ventralt i ballemusklerne, dorsalt i ballemusklerne og i lårene
 • Papabel anatomi, der hjælper ved udvælgelsen af sted, omfatter forreste øvre hoftebenskam, bækken og større lårbensknogle
 • Skeden muliggør indføring af vaginale stikpiller og anden medicin
 • Analåbning, hvor der både kan bruges rigtige og simulerede stikpiller

Hygiejne

 • Paryk til hårplejeprocedurer
 • Øregang til øvelse i udskylning og rensning
 • Mundpleje og -hygiejne
 • Udtagelig overmund til mund- og tandpleje
 • Sengebade og hudpleje
 • Patientsimulator muliggør manipulation til rygliggende stilling for perenial pleje
 • Perineal pleje, herunder vask med adskillelse af kønslæber

Hudintegritet og sårbehandling

 • Patientpositionering til forebyggelse af tryksår
 • Anlæggelse af bandage og støttebind
 • Nasal tampon
 • Forbinding og skift af forbinding
 • Spredte tæer til forbinding

Patienthåndtering

 • Fuld bevægelighed af hensyn til realistiske procedurer til patienthåndtering
 • Hovedet kan bøjes med hagen mod brystkassen og forblive i denne position, indtil den ændres
 • Sidder op uden støtte, og bøjer i hoften til en trepunktposition
 • Beskyttende positionering
 • Patientoverførselsteknikker
 • Udvalgte bevægelsesøvelser

Ernæring

 • Nøjagtige anatomiske markører til anlæggelse af NG-slange med korrekt mål (næse til øreflippen til xiphoid-proces)
 • Skylning og sondeernæring
 • Usynlig port i øvre venstre abdomen til forud-placering af PEG- eller J-slange til sondemad
 • Intern beholder med 500 ml væskekapacitet, ekstern indgang til hurtig påfyldning og valgfri ekstern taske til indfødning af store mængder

Tømning af urin

 • Kvindelige kønsorganer med realistisk anatomi omfatter de store skamlæber, de små skamlæber, urinrørsåbning, klitoris og vagina
 • De små skamlæber er i en naturlig lukket position, og urinrørsåbningen bliver synlig, når de åbnes
 • Manipulation til rygleje med bøjede knæ er mulig
 • På kønsorganerne kan bruges lige eller indvendige katetre
 • Kønsorganer er sluttet til et internt system, der omfatter en indre urinbeholder for kateterisation i urinvej med funktion til at tryksætte beholderen for en korrekt væskeafgivelse
 • Intermitterende lukket kateterskylning
 • Urinbeholderen har en udvendig port til hurtig og let påfyldning

Tømning af afføring

 • Manipulation af simulatordukkens position til administration af lavement
 • Kønsdelene kan sluttes til en ekstern beholder til administration af lavement
 • Analåbning, hvor der både kan bruges rigtige og simulerede stikpiller
 • Kolostomi med stoma i nedadgående del af tarmen med tilslutningshul for væskebeholderen til udskylningsprocedure
 • Tre udskiftelige stomaer, inklusive normal, mørkfarvet (ikke-perfusioneret) og inficeret
 • Udskiftning og tømning af stomianordning

Iltbehandling og perfusion

 • Realistisk luftvej med drøbel, strubelåg, stemmebånd og spiserør
 • Forskellige leveringsmetoder af ilt med synlig hævning af bryst inklusive nasal kateter, masker, tubemaske og CPAP-enhed
 • Ventilation med posemaske
 • Udsugning (oral og rhinopharyngeal)
 • Skjult åbning i halsen til isætning af trakeostomi-slange
 • Trakeal pleje og trakealsugning (simuleret)
 • Ventilationer med hævning af bryst

Genoplivning

 • HLR-funktion
 • Oral/nasal intubation
 • Supraglottisk luftvejsindføring
 • BVM-ventilation (pose-ventil-maske)
 • Hovedhældning/hageløft
 • Kæbeløft med bevægelig kæbe
 • Sellicks manøvre
 • Brystkompressioner med maksimal kompressionsdybde på 70 mm
 • BLS (Basic Life Support) EKG-monitoreringsfunktioner ved brug sammen med SimPad PLUS, SimPad Classic eller LLEAP og ShockLink

Væske- elektrolyt- og syrebasebalance

 • Usynlig port under nøglebenet for forud-placering af centrallinjekateter til behandling på stedet, bandageskift, skylleslanger og kontinuerlig eller intermitterende infusion
 • Intern centrallinjebeholder med en væskekapacitet på 500 ml med mulighed for at bruge en ekstern pose til infusioner af store mængder
 • Valgfri kvindelig multivenøs IV-øvelsesarm til anlæggelse af IV-kanylering, administration af væske og prøvetagning

Scenarier og debriefing

 • Operativsystemet kan betjenes via automatisk tilstand (forprogrammerede scenarier) og manuel tilstand ("undervejs", hvor parametrene for scenariet kan ændres i realtid)
 • Operativsystemet kan integrere med debriefing-software, der kombinerer den synkroniserede elevlog, patientmonitor og live lyd- og videosignaler i en enkelt debriefing-fil
 • Systemet kan anvendes med et webkamera
 • Operativsystemet kan oprette forbindelse til en onlinebutik, der sælger forprogrammerede scenarier og hjælp til scenarier, som kan importeres til instruktørens fjernbetjening eller pc

Kompatibilitet

 • Nursing Anne Simulator er kompatibel med følgende systemer/software:
  LLEAP – Laerdal Learning Application, SimPad PLUS System, SimPad Classic System (bagudkompatibelt), SimStore, SimManager, SimView / SimView Mobile, Session Viewer, ShockLink

Ekstraudstyr

 • ShockLink
  Zoll Defibrillator Connector (ShockLink), Physio Control® Quick Combo™ Connector (ShockLink)
 • IV-træningsarm med flere vener

Kommunikation

 • Forudindspillede enkle stemmelyde kan enten afspilles med en justerbar lydstyrke, som en enkelt hændelse eller kontinuerlig gentagelse, herunder:
  hoste, støn, opkastning, kortåndethed, vejrtrækning (kontinuerlig lyd), skrig, "Ja", "Nej"
 • Med et valgfrit trådløst headset/mikrofon kan brugeren at tale gennem simulatoren

Øjne

 • Blinkende øjne med justerbar blinkehastighed
 • Mulighed for at åbne, lukke eller delvist lukke øjnene som tegn på bevidsthed
 • Udskiftelige pupiller (normale, udvidede og sammentrukne)

Vejrtrækning/respiration

 • Spontan vejrtrækning synkroniseret med valgt vejrtrækningshastighed (0-60 bpm)
 • Bilateral hævning af brystkasse

Puls

 • Palperbar puls synkroniseret med EKG
 • Justerbar i styrke (svag, normal og stærk)
 • Bilateral carotispuls (samme puls venstre og højre)
 • Brakial og radial puls i højre og venstre arm med uafhængig styring af højre og venstre side
 • Brakial puls deaktiveret og slukket, hvis trykket i blodtryksmanchetten er højere end 20 mmHg
 • Radial puls slukket, når trykket i blodtryksmanchetten er højere eller lig med det indstillede systoliske blodtryk
 • Bilateral femoral puls (samme puls venstre og højre)
 • Bilateral fodpuls med uafhængig styring af højre og venstre side 

Ikke-invasivt blodtryk

 • Bilateral ikke-invasiv blodtryksmåling (stetoskopi eller palpation)
 • Korotkoff-lyde synkroniseret med programmerbar EKG
 • Korotkoff lydstyrkekontrol i 10 trin (0-9) tilgængelig i begge arme
 • Auskultationsåbning med til/fra-funktion
 • Trykområde 0-300 mmHg

Auskultation

 • Hjerte-, lunge- og tarmlyde kan høres ved auskultation med almindeligt stetoskop ved anvendelse sammen med SimPad PLUS, SimPad Classic eller LLEAP

Lungelyde

 • Anteriore og posteriore lungelyde synkroniseret med den indstillede vejrtrækningsfrekvens (0-60 bpm) og hævning af bryst på dukken:
  Normal, rallen, svag hvæsen, pleuralgnidning, lungebetændelse, ronki, stridor, hvæsen, ingen lyd
 • Lungelyde og lydstyrken kan indstilles individuelt for hver lunge – venstre og højre, øverst og nederst
 • Anteriore og posteriore steder til auskultation af lungelyde

Hjertelyde

 • Hjertelyde synkroniseret med EKG (QRS):
  Normal, aortastenose, Austin Flint-mislyd, friktionsgnidning, mitralprolaps, systolisk mislyd, diastolisk mislyd, OS ved 70 ms/åbningsklik MS
 • Ikke-perfusionerede rytmer genererer ikke hjertelyd

Tarmlyde

 • Fire uafhængigt kontrollerede auskultationsområder for tarmlyde centreret omkring navlen
 • Lydstyrkeregulering i hver kvadrant
 • Tarmlyde er kontinuerligt gentagne lydsignaler, der gentages uendeligt:
  Normal, hyperaktiv, maverumlen, hypoaktiv, ingen lyd
 • Auskultation af fosterets hjertelyd i stedet for tarmlyde er tilgængelig for auskultation fra abdomen:
  Normal fosterlyd 140 bpm, fostertakykardi 200 bpm, fosterbradykardi 100 bpm

Anatomi

 • Palpabel anatomi til undersøgelse og stedplacering, herunder:
  kraveben, brystben, rygsøjle, ribben (foran og på siden), xiphoid-fremspring, skulderblad, forreste øvre hoftebenskam, bækken og større lårbensknogle

Betjening

 • Fuldstændig trådløs og uafhængig
 • Intern strømforsyning og pneumatik
 • Supplerende kablet tilslutning og strøm
 • Trådløs integration med eksisterende computernetværk
 • SimPad System (bagudkompatibelt)
 • SimPad® PLUS System
 • Laerdal Learning Application - LLEAP:
  Tablet-pc til instruktør – patientmonitor, robust pc til instruktør – patientmonitor, bærbar LLEAP-pc til instruktør – patientmonitor, alt i én panel-pc til instruktør – patientmonitor
 • Trådløst headset